• Thành tích của Ulytan

    Thành tích của Ulytan

    1.Khách hàng   Với 12 năm kinh nghiệm, rất nhiều các tổ chức uy tín đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong đó có 03 trường đại học hàng đầu Việt Nam như: + Trường đại học kỹ thuật y Hải Dương: Ulytan đã dịch toàn bộ giáo trình Y tá...
  • Tầm nhìn, sứ mệnh.

    Tầm nhìn, sứ mệnh.

    Tầm nhìn, sứ mệnh 1.Tầm nhìn: Với khát vọng  đồng hành với các doanh nhân, trí thức hàng đầu đưa Việt Nam hội nhập với thế giới thông qua ngôn ngữ. Ulytan lỗ lực trở thành thương hiệu số 01 Việt Nam về dịch thuật tiếng anh. 2.Sứ mệnh: - Cung cấp các bản dịch tiếng...